Tekst jest wyciągniętym z archiwum i nieco tylko uporządkowanym „strumieniem świadomości” zapisanym jako status i seria komentarzy na FB w 2011 roku. 

 Motto:

Tuż przed ostatecznym zniszczeniem Rzeczypospolitej Jan Jakub Rousseau miał rzec do Polaków: „Nie możecie sprawić, by was nie pożarli, ale postarajcie się, by was nie strawili”.

z12101437Q

Taka myśl historiozoficzno-mesjanistyczna mnie naszła: pożerając Polskę zaborcy zadławili się, a na rodach i państwach uczestników zbrodni zawisło fatum.

Najłatwiej to wykazać na przykładzie Austrii, której upadek zaczął się już w 1806 roku, najtrudniej na przykładzie Prus, które szczyt potęgi osiągnęły w 1871 roku. A rebours, Francja, która Polskę zdradziła wówczas kilkakrotnie zaczęła się staczać w 1812, a popierająca nas Wlk. Brytania (w 1864 żądała konferencji międzynarodowej w obronie Polski) szła ku potędze, a runęła dopiero po zdradzie jałtańskiej.

Czytaj dalej »

Strony: 1 2 3 4

Otagowane:  

  • RSS
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 0 Flares ×